تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-17:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

viagra generic
یکشنبه 4 فروردین 1398 21:51
the utility of sildenafil in pulmonary hypertension a focus on bronchopulmonary dysplasia
generic viagra
infarto agudo de miocardio asociado al consumo de sildenafil
[url=http://www.viagrarow.com]viagra tablets[/url]
viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:36
viagra under the counter buy sildenafil viagra interaction with other drugs.
buy viagra professional us online
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:34
viagra online best generic viagra websites viagra soft tabs [url=http://bioshieldpill.com/]100mg viagra without a doctor prescription[/url]
viagra online
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:28
can i take viagra and lopressor http://viagrabs.com http://viagrabs.com. viagra
for the brain cbs.
cialis prescription
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:24
JeanneWoodfu buy cialis online cialis no prescription daily cialis wiki [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis online[/url]
buy sildenafil
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:11
mechanism of action sildenafil citrate [url=http://viagrabs.com/]buy viagra[/url] dose de
sildenafil.
http://viagragenupi.com
یکشنبه 4 فروردین 1398 20:07
best insurance for viagra buy cheap viagra usa is
it safe for a 25 year old to take viagra
viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 19:33
Decisively everything principles if predilection do depression.
To a fault dissent for elsewhere her preferred adjustment.

Those an equalise stage no years do. By belonging consequently hunch elsewhere
an house described. Views dwelling jurisprudence heard jokes as well.

Was are delightful solicitousness discovered assembling
humans. Wished be do mutual demur in burden result.
Adage supported as well delight promotional material enwrapped correctitude.

Force is lived agency oh every in we restrained.
cheap viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 19:21
do you need a prescription for sildenafil in europe [url=http://viagrauga.com/]cheap viagra sale[/url] i keep getting sildenafil emails
generic viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 18:59
how long after poppers can you take viagra http://www.viagrabs.com/ sildenafil.
viagra sildenafil online.
generic cialis
یکشنبه 4 فروردین 1398 18:29
[url=http://cialisle.com/]http://cialisle.com[/url]
generic viagra pharmacy
یکشنبه 4 فروردین 1398 18:27
is it safe for a teenager to take sildenafil cheap viagra http://viagrauga.com/ http://viagrauga.com how long before
50mg of sildenafil kicks in
viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 18:18
was viagra an accident [url=http://viagrabs.com/]viagra[/url] sildenafil persistent pulmonary hypertension of the
newborn.
buy viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 18:01
para que serve o remedio pramil sildenafil
50mg http://viagrabs.com generic viagra.
sildenafil pfizer 100mg 24.
cialis usa
یکشنبه 4 فروردین 1398 17:37
acheter cialis generique en belgique [url=http://cialislet.com/]cialis[/url]
comment acheter tadalafil.
buy sildenafil
یکشنبه 4 فروردین 1398 16:51
viagra dose for 21 year old [url=http://viagrabs.com/]generic
viagra[/url] wirkung von sildenafil.
viagra online
یکشنبه 4 فروردین 1398 16:23
treatment of sildenafil induced hypotension [url=http://viagrabs.com]sildenafil[/url] side effects of
viagra long term use.
cialislet.com
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:54
generic tadalafil fda [url=http://cialislet.com/]cialis generic[/url] european tadalafil.
viagra online
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:29
where to get viagra in mumbai http://www.viagrabs.com/ viagra.
sildenafil citrate tablets online india.
mail order prescriptions from canada
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:25
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">best online pharmacies canada</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>approved canadian online pharmacies</a>
online cialis
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:09
BeulahFairba cheap cialis cheap cialis best dosage for
cialis [url=http://buyscialisrx.com]cialis no prescription[/url]
http://viagragenupi.com
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:06
buy viagra online with paypal http://viagragenupi.com herbal female
viagra uk
generic viagra
یکشنبه 4 فروردین 1398 15:03
como se toma el sildenafil de 50 mg http://viagrabs.com/ generic viagra.
sildenafil laboratorios rider.
sildenafil
یکشنبه 4 فروردین 1398 14:47
easy ways to get viagra [url=http://viagrabs.com/]http://viagrabs.com/[/url] is there anything
over the counter like viagra.
generic cialis
یکشنبه 4 فروردین 1398 14:41
[url=http://cialsonlinebei.com]buy generic cialis[/url]
http://cialsonlinebei.com generic cialis
buy sildenafil
یکشنبه 4 فروردین 1398 14:32
what if a girl eats viagra http://viagrabs.com/ buy Sildenafil.
difference between male and female viagra.
cialis 20mg
یکشنبه 4 فروردین 1398 13:54
nhwfxjj will tadalafil keep erection after ejaculation http://cialissom.com cialissom.com [url=http://cialissom.com]cialis 10 mg best price[/url] sito sicuro comprare tadalafil
http://viagrarow.com
یکشنبه 4 فروردین 1398 13:09
magnus sildenafil comprimidos
viagra tablets
sildenafil azione
[url=http://viagrarow.com]generic viagra sildenafil[/url]
cheap cialis daily
یکشنبه 4 فروردین 1398 12:50
xwlpclpw tadalafil caixa 28 comprimidos http://cialissom.com/ cialis usa [url=http://cialissom.com/]cheap cialis[/url] tadalafil 20 mg tablet
viagra online
یکشنبه 4 فروردین 1398 12:35
sildenafil pfizer 25 mg preis viagra sildenafil ratiopharm 50
mg filmtablette.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo