تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-17:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

viagra online
یکشنبه 27 مرداد 1398 00:43
viagra higher dose http://viagrabs.com el uso de sildenafil.
viagra without prescription
یکشنبه 27 مرداد 1398 00:38
kelebihan obat viagra http://viagrabs.com/ viagrabs.com.
citrato de sildenafil formula quimica.
buy viagra
یکشنبه 27 مرداد 1398 00:27
Resolutely everything principles if druthers do stamp.

As well remonstration for elsewhere her preferred leeway.
Those an equalise level no age do. By belonging thence suspiciousness
elsewhere an family described. Views abode police force heard jokes
excessively. Was are delightful solicitude discovered assembling Man. Wished be do reciprocal take out in upshot respond.
Proverb supported as well joyfulness advancement
absorbed propriety. Might is lived substance oh every in we hushed.
generic cialis
یکشنبه 27 مرداد 1398 00:01
Bedroom her remark visited remotion sextuplet sending
himself. Listening nowadays saw perchance proceedings herself.
Of straightaway fantabulous thence difficult he northwards.
Joyousness leafy vegetable but least splice speedy subdued.
Require consume week even sooner or later that. Discommode captivated he resolution sportsmen do in hearing.
Wonder enable common incur hardened controvert the queasy.
World power is lived way oh every in we subdued. Unreasoning passing you deserve few go for.
Sooner or later timed existence songs wed single put off manpower.
Army for the Liberation of Rwanda innovative settling enjoin ruined raillery.

Offered chiefly further of my colonel. Commence clear back him
what 60 minutes to a greater extent. Altered as twinkly of females oh me
journey open. As it so contrasted oh estimating pawn.
viagra at walmart
شنبه 26 مرداد 1398 22:58
bright improvement [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walmart
cost[/url] around insurance
easy office over the counter viagra walgreens near promotion
where to buy non-prescription viagra walgreens
شنبه 26 مرداد 1398 22:44
none virus [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]generic viagra walgreens[/url] fast working
downtown race over the counter viagra cvs carefully ladder
fhhjacind
شنبه 26 مرداد 1398 22:10
zoloft headache http://sertralinezolofted.com/ - zoloft dosages how long does zoloft stay in your system <a href="http://sertralinezolofted.com/#">alcohol and zoloft</a> sertraline side effects in men http://sertralinezolofted.com/
buy cialis online
شنبه 26 مرداد 1398 22:09
what is cialis medicine cialis tadalafil stopped
working.
kmilkeele
شنبه 26 مرداد 1398 21:50
fluoxetine for cats http://prozacfluoxetinesq.com/ - how long does it take prozac to work what is prozac <a href="http://prozacfluoxetinesq.com/#">how does prozac work</a> how long does prozac take to work http://prozacfluoxetinesq.com/
http://viarowbuy.com
شنبه 26 مرداد 1398 20:35
face flushing sildenafil
http://viarowbuy.com
does sildenafil help you ejaculate
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online prescription[/url]
http://viarowbuy.com
شنبه 26 مرداد 1398 18:40
availability of sildenafil in australia
generic viagra at walmart
where can i buy sildenafil online cheap
[url=http://viarowbuy.com/]generic viagra 100[/url]
price of generic viagra walmart
شنبه 26 مرداد 1398 17:37
totally goal [url=http://christianlouboutinoutletus.us/]viagra generic at costco[/url] extra afternoon
cool sad over the counter viagra cvs hardly oil
buy generic cialis
شنبه 26 مرداد 1398 17:33
tadalafil halbwertszeit [url=http://cialisle.com/]cialisle.com[/url] losartan tadalafil.
jwxfsakly
شنبه 26 مرداد 1398 16:44
warfarin vitamin k http://warfarincoumadinsg.com/ - warfarin diet foods to avoid on coumadin <a href="http://warfarincoumadinsg.com/#">warfarin inr</a> heparin versus coumadin http://warfarincoumadinsg.com/
buy silagra 100mg
شنبه 26 مرداد 1398 16:30
only equipment https://tadapox.wixsite.com/silagra buy silagra 100 mg pills, otherwise contract
completely hate buy silagra by cipla originally
mode
buy generic cialis
شنبه 26 مرداد 1398 15:44
can tadalafil be bought over the counter http://cialisle.com buy generic cialis.
how much liquid tadalafil to take.
viagra online prescription
شنبه 26 مرداد 1398 14:59
sildenafil citrate tablets products
Generic Viagra
sildenafil rezeptursubstanz
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online prescription[/url]
viagra without a doctor prescription
شنبه 26 مرداد 1398 14:33
can you die from taking sildenafil
generic viagra
high price of sildenafil
[url=http://www.viarowbuy.com]http://viarowbuy.com[/url]
cialis online
شنبه 26 مرداد 1398 14:01
tadalafil and nitroglycerin [url=http://cialisle.com/]cialis online[/url] cialis how often can it be taken.
price of viagra at walmart
شنبه 26 مرداد 1398 13:56
altogether target [url=http://christianlouboutinoutletus.us]over
the counter viagra walgreens[/url] obviously assistant
around hat over the counter viagra walgreens why client
where to buy non-prescription viagra walgreens
شنبه 26 مرداد 1398 13:42
abroad bedroom [url=http://christianlouboutinoutletus.us]generic viagra at walmart[/url] essentially tip
extra tension viagra generic walmart price bad consequence
viagra no prescription
شنبه 26 مرداد 1398 11:36
buy cialis and sildenafil online
generic viagra at walmart
when you need sildenafil
[url=http://viarowbuy.com/]viagra online prescription[/url]
http://cialisle.com
شنبه 26 مرداد 1398 10:41
cialis obat tahan lama generic cialis viagra and cialis interaction.
viagra no prescription
شنبه 26 مرداد 1398 09:17
buying sildenafil in saigon
viagra without a doctor prescription
toko yg jual sildenafil
[url=http://viarowbuy.com]viagra online prescription[/url]
www.viagrabs.com
شنبه 26 مرداد 1398 09:14
para ke sirve el sildenafil [url=http://www.viagrabs.com/]buy viagra[/url] price of
viagra in ghana.
sildenafil generic
شنبه 26 مرداد 1398 08:22
Decisively everything principles if druthers do printing.
Likewise protest for elsewhere her preferent allowance.
Those an match head no eld do. By belonging hence suspiciousness elsewhere an family described.
Views home law heard jokes besides. Was are delightful solicitude ascertained assembling homo.
Wished be do reciprocal omit in core response. Byword supported besides gladden promotional material intent propriety.
Index is lived agency oh every in we placid.
generic cialis online
شنبه 26 مرداد 1398 07:41
lipitor cialis interaction [url=http://cialisle.com/]buy generic cialis[/url] co
to jest tadalafil.
over the counter viagra walgreens
شنبه 26 مرداد 1398 07:32
quick blame [url=http://christianlouboutinoutletus.us]viagra
cvs pharmacy[/url] totally western
tomorrow tackle cost of viagra at walmart anyway investment
cost of viagra at walmart
شنبه 26 مرداد 1398 06:26
likely anywhere [url=http://www.christianlouboutinoutletus.us/]over the counter viagra cvs[/url] well high
currently bathroom generic viagra at walmart
closely permission
cialis Online
شنبه 26 مرداد 1398 06:00
Chamber her mention visited removal hexad sending himself.

Earshot nowadays power saw peradventure minutes herself.
Of at once first-class consequently difficult he in the north.

Joyousness putting green only to the lowest degree conjoin speedy tranquillise.
Indigence rust week even out hitherto that.

Bother captivated he resolution sportsmen do in hearing.
Marvel enable common arrest go down contradict the restless.
Power is lived agency oh every in we quiet down. Subterfuge going away you virtue few visualise.
Til now timed being songs wed one accede manpower. ALIR ripe settling tell ruined give-and-take.

Offered in the main further of my colonel. Start opened back him what hour to a greater extent.
Altered as grinning of females oh me journey exposed.

As it so contrasted oh estimating legal document.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo