تبلیغات
حسابكده - چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-16:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

minecraft free download 2018
پنجشنبه 19 مهر 1397 12:48
Outstanding story there. What happened after? Good luck!
levitra online
پنجشنبه 19 مهر 1397 03:21

You actually stated it exceptionally well!
levitra generic levitra 20mg levitra without a doctor prescription levitra 10 mg prezzo cheap 20mg levitra vardenafil 20mg levitra 10 mg kopen buy levitra generic vardenafil levitra 20mg
minecraft free download 2018
دوشنبه 16 مهر 1397 20:55
Very good article. I certainly appreciate this website.
Keep it up!
minecraft
جمعه 13 مهر 1397 05:20
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been doing a
little research on this. And he in fact ordered me lunch because
I found it for him... lol. So let me reword this....

Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to talk about this topic here on your internet site.
buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 10 مهر 1397 02:36

Nicely put, Appreciate it.
price cialis wal mart pharmacy india cialis 100mg cost how does cialis work 200 cialis coupon cialis free trial free generic cialis viagra vs cialis vs levitra cost of cialis per pill generic cialis 20mg tablets cialis online
Cialis canada
یکشنبه 8 مهر 1397 00:20

Nicely put. Many thanks.
cialis dose 30mg cialis herbs cialis 20mg prix en pharmacie we use it 50 mg cialis dose cialis 20 mg acheter cialis kamagra cialis lowest price what is cialis cialis billig cialis alternative
http://cialisonli.com/
شنبه 7 مهر 1397 20:58

Wonderful facts, Many thanks.
cialis 20mg preis cf cialis daily reviews generic cialis soft gels pastillas cialis y alcoho cialis patent expiration chinese cialis 50 mg we like it cialis soft gel order cialis from india cialis pas cher paris cialis generika
canadian online pharmacies
پنجشنبه 5 مهر 1397 07:47
<a href="http://canadianonlinexyz.com/">international pharmacies that ship to the usa</a>
http://canadianonlinexyz.com/
<a href=http://canadianonlinexyz.com/>online drugstore</a>
canadian pharmacies online prescriptions
شنبه 31 شهریور 1397 15:33

You definitely made the point!
pharmacy online canadian pharmacy pharmacy times buy vistagra usa canada medication cost pharmacy canada 24 canadian pharmacy online pharmacies legitimate canadian online pharmacies legitimate aarp recommended canadian online pharmacies
http://cialisvipsale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 17:19

Nicely put, Appreciate it!
cialis kaufen bankberweisung buy cialis prix cialis once a da cialis pills in singapore cialis kaufen cialis daily reviews 5 mg cialis coupon printable cialis uk order generic cialis online cialis generico en mexico
http://cialisvbuy.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 14:09

Thanks a lot, Quite a lot of posts!

we use it 50 mg cialis dose cialis generico lilly cialis generika cialis 5mg billiger rx cialis para comprar cialis et insomni viagra vs cialis cialis patentablauf in deutschland how does cialis work cialis patent expiration
http://cialisvipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:58

Very good stuff, Many thanks.
canadian cialis brand cialis generic female cialis no prescription tadalafil side effects of cialis the best site cialis tablets how to buy cialis online usa cialis prezzo al pubblico generic cialis at the pharmacy online cialis
canadian pharmacies stendra
سه شنبه 13 شهریور 1397 18:08

Thanks, A lot of forum posts!

drugstore online reviews online pharmacy canada pharmacy times canadian drugs canadian online pharmacies reviews canada pharmacies account drugstore online india canadian drug global pharmacy canada canada online pharmacies surrey
withoutadoctorsprescriptions.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 03:04

Fantastic material. Kudos!
generic viagra online usa cheapest place to buy viagra can i buy viagra online how old do you have to be to buy viagra where to buy real viagra online buy viagra online uk cheap blue pill viagra prescription viagra to buy get a viagra prescription
Cialis pills
دوشنبه 12 شهریور 1397 19:29

Cheers, I value this.
cialis 5mg cialis coupons printable precios de cialis generico cialis per paypa achat cialis en itali cialis tadalafil canadian cialis il cialis quanto costa prices on cialis 10 mg cialis cost
cialisees.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 00:59

Position nicely taken.!
only here cialis pills price cialis per pill tadalafil 20mg callus walgreens price for cialis enter site natural cialis cialis coupons cialis pas cher paris cialis arginine interactio india cialis 100mg cost
http://cialisonl.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 12:05

You definitely made the point.
cialis 5mg billiger buy cialis cheap 10 mg cialis for daily use cialis sale online cialis pills price each get cheap cialis click here to buy cialis cialis professional yohimbe when can i take another cialis walgreens price for cialis
cialissi.com
یکشنبه 21 مرداد 1397 22:03

You said it nicely.!
wow look it cialis mexico cialis for sale prices for cialis 50mg cialis 20mg prix en pharmacie buying cialis in colombia side effects of cialis cialis with 2 days delivery cialis pas cher paris we recommend cheapest cialis cialis generika in deutschland kaufen
Cialis prices
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:01

Thanks a lot, A lot of tips.

cialis tadalafil online tesco price cialis wow look it cialis mexico dose size of cialis cialis 5 mg buy cost of cialis cvs acquisto online cialis cialis dose 30mg cialis 100mg suppliers 40 mg cialis what if i take
chocolate
جمعه 14 اردیبهشت 1397 11:28
I do not even know how I ended up here, but I thought this post
was great. I do not know who you are but certainly you are
going to a famous blogger if you aren't already ;) Cheers!
chocolate
دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 14:07
My partner and I stumbled over here from a different
website and thought I might check things out. I like what I see so i
am just following you. Look forward to going over your web page again.
Cialis generic
جمعه 7 اردیبهشت 1397 18:38

Fine info. Regards!
female cialis no prescription cialis generico in farmacia cialis 10 doctissimo buy cialis sample pack generic cialis tadalafil cialis for bph low cost cialis 20mg tarif cialis france can i take cialis and ecstasy only now cialis for sale in us
Cheap viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:07

Nicely put, Thanks!
buy viagra with paypal how to get a viagra prescription cheap online pharmacy usa buy viagra without consultation uk where can i purchase viagra buy viagra without a prescription online sildenafil and viagra buy pharmaceutical viagra buy viagra india viagra order online
Buy cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 18:50

Really a good deal of excellent facts!
cilas cialis online generic cialis bulk cialis cialis 10 doctissimo chinese cialis 50 mg cialis mit grapefruitsaft order cialis from india wow cialis 20 cialis 5 mg effetti collateral
Cialis generic
جمعه 3 فروردین 1397 15:02

Useful facts. Thank you.
online cialis try it no rx cialis prices for cialis 50mg buying cialis on internet canada discount drugs cialis cialis pills in singapore order generic cialis online cialis patent expiration click here cialis daily uk cialis generico lilly
Cialisbreem
یکشنبه 27 اسفند 1396 21:53

Reliable tips. Regards!
we use it cialis online store order cialis from india viagra vs cialis vs levitra cialis para que sirve purchasing cialis on the internet cialis cuantos mg hay buy original cialis safe dosage for cialis enter site 20 mg cialis cost cialis for sale
jocuri cu mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 20:35
این طراحی چشمگیر است! شما قطعا می دانید چگونه نگه دارید
یک خواننده سرگرم کننده است بین شوخ طبعی و فیلمهایتان تقریبا منتقل شدم
برای شروع وبلاگ خود (خوب، تقریبا... هاها!) کار خارق العاده.
من واقعا دوست داشتم آنچه را که شما باید بگویید، و بیشتر از آن، چگونه
شما آن را ارائه کردید. بیش از حد سرد!
livejasmin credit hack legit
جمعه 4 اسفند 1396 03:44
بخشی از نوشتن نیز سرگرم کننده است، اگر بعد از آن بتوانید بنویسید یا اینکه نوشتن آن دشوار است.
budtrader
پنجشنبه 3 اسفند 1396 18:54
این اولین بار من یک دیدار سریع در اینجا است و من واقعا خوشحال هستم
خواندن همه چیز را در یک مکان.
cam4 tokens hack update
جمعه 27 بهمن 1396 18:30
وقتی من در ابتدا اظهار نظر کردم، با کلیک روی "اطلاع من زمانی که نظرات جدید اضافه شد"
جعبه چک و در حال حاضر هر بار یک نظر اضافه شده است من
چهار ایمیل با همان نظر دریافت کنید. آیا راهی وجود دارد که بتوانید مرا از این سرویس حذف کنید؟
خیلی ممنون!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo