سایت تخصصی حسابداری

ارسال مطالب این سایت به ایمیل شما

ایمیل خود را در زیر وارد کنید تا آخرین مطالب حسابکده به ایمیل شما ارسال گردد. در صورتی که با مشکلی مواجه شدید به بخش «آموزش اشتراک ایمیلی حسابکده» مراجعه کنید.

Delivered by FeedBurner

چگونه یک مقاله علمی - پژوهشی بنویسیم

تاریخ:پنجشنبه 20 آبان 1389-16:45

معیارهای یک مقاله علمی - پژوهشی

مقدمه: در این نوشته به ویـژگی‌هـای کلّی یک مقاله علمی - پژوهشی برای انتشــار در نشریاتـی که مقـالات آنها مـورد داوری قرار می‌گیرند (Refereed Journals) پرداخته شده است. این نشریات یا مجلّه‌ها پس از دریافت مقاله آن را برای داوری نزد سه یا چند نفر از داوران که به موضوع مورد بحث مقاله آشنایی دارند ارسال می‌دارند. پس از دریافت نظرات و پیشنهادات داوران، در صورتی که مقاله قابلّیت انتشار داشته باشد، نشریه مقاله مورد بحث را منتشر می‌نماید. چارچوب‌های آورده شده در این نوشته نیز می‌تواند برای مقاله‌های ارسالی برای همایش‌های علمی که مقالات آنها داوری می‌شوند مورد توجّه قرارگیرد.


توصیه جدّی می‌شود که معیارهای زیر در هر مقاله علمی - پژوهشی مورد رعایت قرارگیرند. رعایت این معیارها باعث انسجام و استحکام مقاله شده و امکان پذیرش آن را در یک مجله علمی - پژوهشی افزایش می‌دهد.

الف- مرتبط بودن مطالب و کامل بودن

• تمام موضوعات مطرح شده‌اند.

• استدلال‌ها و بحث‌ها در کلیت متن مرتبط هستند.

• منابع و مراجع ادبیات تحقیق آورده شده‌اند.

• منطق و پیوستگی بین استدلال‌ها رعایت شده است.ب- برخورداری از یک سازمان منسجم:

• مقاله از یک ساختار شفاف مفهومی برخوردار است.

• عنوان‌ها و زیر‌عنوان‌های مناسب، صحیح و مرتبطی به کار برده شده‌اند.

• نظام ارجاع دهی با ثبات و مناسب است.پ- برخورداری از یک محوریّت تحقیقی در کلّیت و ترکیب مقاله:

• تفکر خلاق، ترکیب و استدلال ظهور و بروز دارد.

• دقت فکری در باره عنوان اصلی دیده می‌شود.

• مفاهیم مرتبط به نحو مناسبی تحقیق شده‌اند.

• استدلال‌ها و اثبات‌ها به وسیله مدارک و مستندات یا ارجاعات پشتیبانی شده‌اند.

• شواهد کافی برای فهم موضوع وجود دارد.

• ادبیات تحقیق مورد نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند.

• ارتباط لازم بین ادبیات تحقیق و موضوع مورد تحقیق مقاله ارائه شده است.3- ساختار عمومی مقاله

یک مقاله تحقیقی به طور کلی می‌تواند در برگیرنده ساختاری مشابه ساختار زیر باشد.1) عنوان مقاله:

• پرهیز از عنوان‌های کلی و روزنامه‌ای؛

• استفاده از صفت و موصوف‌های لازم برای گویاتر نمودن عنوان؛

• دارا بودن جذّابیت برای جذب مخاطب؛

• فشرده و مختصر و یادآوردنی؛

• پرهیز از اصطلاحات نامأنوس و اختصار

• توجه به این نکته که عنوان یک برچسب است نه جمله.

2) نام نویسنده/نویسندگان:

• مشخص کردن نام و رابطه عضویتی نویسنده یا نویسندگان.

3) چکیده:

• دربرگیرنده (معرفی کلی و گویای تحقیق / بیان هدف و قلمرو تحقیق، اهمیت کلّی تحقیق ، مروری فشرده بر ساختار مقاله، اشاره کلّی به نوآوری‌ها و دستاوردهای مقاله)؛

• پرهیز جدی از آوردن مراجع، فرمول و علامت‌های ویژه؛

• رعایت کوتاهی و فشرده بودن ( در حد یک بند و سقف 200 تا 250 کلمه)؛

• توجه به این نکته که تعداد افرادی که چکیده را می‌خوانند بسیار بیشتر از کسانی است که مقاله را می‌خوانند.

4) کلید واژه‌ها:

• تا سقف پنج کلمه و یا اصطلاح

5) مقدمه:

• تعریف مسئله و قلمرو تحقیق؛

• طرح اهمیت تحقیق؛

• طرح سوابق تاریخی موضوع؛

• طرح طبقه‌بندی‌ها و شاخه‌های مرتبط با موضوع؛

• ارائه تعاریف اصطلاخات اصلی و علائم و اختصارات؛

• مروری کلی بر بقیه مقاله.

• این بخش می‌تواند با بخش بعدی ترکیب شود.

6) بررسی ادبیات موضوع/ سابقه تحقیق:

• طرح سابقه بر اساس یک نظم زمانی/ دیدگاهی/مکتب فکری یا هر طبقه‌بندی دیگر؛

• طرح ارتباط ادبیات مورد بررسی با موضوع تحقیق؛

• بیان نقاط قوّت، ضعف و محدودیت‌های ادبیات موضوع؛

• صرف نظر از طرح مطالب شخصی و تعصب آمیز؛

• طرح یافته‌های موافق و مخالف در ادبیات؛

• ارائه روند و سیر تحقیق و طرح جهت‌گیری آن؛

• نقد و بررسی تئوری‌های طرح شده؛

• مشخص کردن محدوده زمانی مورد بررسی؛

• برقراری ارتباط بین ادبیات موضوع با موضوع مورد تحقیق.

7) بدنه اصلی مقاله:

• متشکل از یک تا چند بخش و در برگیرنده اصل تحقیق و مطالعه نظیر روش و متدولوژی، فرضیات، مدل ریاضی.

8) نتایج ارائه خروجی‌های آزمایش‌ها، مدل‌ها یا محاسبات.

9) بحث در باره نتایج:

• استخراج اصول،روابط و ارائه تعمیم‌های ممکن؛

• ارائه تحلیل مدل یا تئوری؛

• ارائه ارتباط بین نتایج و تحلیل‌ها.

• جمع بندی و نتیجه‌گیری طرح نتایج مهم و پیامدهای آنها؛

• بیان استثناء ها و محدودیت‌ها؛

• طرح افق‌های تحقیقاتی برای ادامه و توسعه تحقیق.

10) سپاسگزاری (در صورت نیاز):

• قدردانی از مؤسسات و یا اشخاصی که در به ثمر رسیدن تحقیق و یا بهتر انجام شدن فعالیت‌های مربوط به مقاله تأثیرگذار بوده‌اند.

11) منابع:

• ارائه فهرست مرتب شده منابع.

12) پیوست‌ها (در صورت نیاز):

• ارائه مطالب ضروری برای فهم و پشتیبانی از مطالب اصلی مقاله.

4- موارد ویرایشی

• رعایت ملاحظات دستوری در جملات و سعی در نوشتن جملات کوتاه و گویا؛

• شماره گذاری عنوان بخش‌ها و زیربخش‌ها؛

• شماره گذاری روابط و فرمول‌ها؛

• ارائه شرح مفید و گویا در بالای جداول و پائین شکل‌ها؛

• شماره گذاری جداول و شکل‌ها به طور جداگانه؛

• ارجاع دهی به هر جدول و یا هر شکل در متن از طریق شماره مربوطه؛

• رعایت دندانه‌گذاری مناسب به منظور تفکیک بهتر و خواناتر نمودن نوشتار؛

• پرهیز از شکسته‌شدن کلمات در دو خط متوالی (نظیر "می" در آخر خط و "شود" در ابتدای خط بعدی)؛

• پرهیز از کپی‌کردن تصاویر ناخوانای مراجع و منابع، سعی در بازطراحی آنها با ذکر دقیق مأخذ در ذیل آنها.5- نکات ویژه

• سعی جدی در ثبات رویه‌های اتخاذ شده در نوشتار مقاله (مانند اندازه حروف، ضخامت خطوط در جداول و شکل‌ها، نوع خطوط لاتین در کلمات لاتین, فاصله شماره‌ها با متن یا روابط)؛

• الگوبرداری از ساختار آخرین مقالات منتشر شده در نشریه یا ژورنال هدف (نشریه‌ای که قصد دارید مقاله خودرا برای انتشار ارسال دارید)؛

• ارائه مقاله کامل شده به اشخاص مطّلع و مرتبط با موضوع مقاله و دریافت نظرات آنان و انجام عمل بالعکس در مورد آنان؛

• واگذاری تهیه مقالات مروری به محققان با تجربه و نویسندگانی که در زمینه مورد بررسی صاحب نظر بوده و لااقل چند مقاله در این رابطه منتشر نموده‌اند؛

• اطمینان از دسترسی به مقالات مرجع مربوط به موضوع مقاله به ویژه مقالات جدید؛

• رعایت امانت، صداقت و اخلاق از اصول مهم هر فعالیت علمی و تحقیقی است. مراعات نمودن این اصول از ضرورت بسیار بالائی برخوردار است.6- کلام پایانی

نوشـته حاضر با دریافت نظرات اصلاحی و پیشـنهادی شما به طور قطــع بهتر و کاملتر خواهـد شد. نویسنده در انتــظار دریافت تجارب و دیدگاه‌های نقادانه و عالمانه شما در باره موضوع این نوشتار است. بدیهی است در نسخه‌های بعدی نکات متذکر شده شما با ذکر نامتان لحاظ خواهد شد.نقل از: سایت دانشگاه تربیت مدرسنوع مطلب : مقاله 

vynrhy
شنبه 5 بهمن 1398 02:49
medicine without prescription <a href=https://bookmarking.stream/story.php?title=points-to-make-sure-to-maintain-a-healthful-body#discuss>www.canadian pharmacy</a> canadian prescription prices discount medication
<a href="http://feiradorolooficial.com.br/author/climbfinger64/">viagra women</a> drug prices
http://www.ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=1998690
canada drugs viagra
kratom kratom
شنبه 5 بهمن 1398 02:26
kratom coupon code kratom extract review free digital scale [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom
extracts[/url] green vein malay different types of
kratom
nckxqb
شنبه 5 بهمن 1398 01:41
pharmaceuticals from canada <a href=https://www.chilterntraveller.co.uk/members/silkfinger42/activity/383354/>cialis mexican pharmacy</a> walmart medication list buy medicines online
<a href="http://www.ausad.com.au/index.php?qa=user&qa_1=syrupdomain41">cialis from us pharmacy</a> cheap canadian viagra
http://www.brigantesrl.it/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=1734376
cialis.com
sling tv best package 2020
شنبه 5 بهمن 1398 00:37
I always spent my half an hour to read this weblog's articles or
reviews every day along with a cup of coffee.
cialis professional
جمعه 4 بهمن 1398 23:16
cialis professional
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis professional[/url]
cheap cialis
جمعه 4 بهمن 1398 21:47
cheap cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cheap cialis[/url]
fdtvtourn
جمعه 4 بهمن 1398 21:36
check n go http://cashfastlot.com/ - cash loan network quick cash loan <a href="http://cashfastlot.com/#">paycheck loans</a> cashloans
types of kratom
جمعه 4 بهمن 1398 19:03
kratom chemical structure buy kratom buy kratom online overnight shipping [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom
for sale[/url] kratom legal? Buy bali kratom
kratom shipping ban
جمعه 4 بهمن 1398 16:59
kratom cost buy kratom powder red borneo vs red maeng da [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom legal status[/url] cheapest place to buy kratom kratom resin
vsakakBX
جمعه 4 بهمن 1398 16:21
yahoo! phone number search <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>social security background check</a> phone number location lookup mtrbmq <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">allied people search completely free</a>
kratom extract for sale
جمعه 4 بهمن 1398 16:19
super indo kratom review full spectrum kratom extract what is liquid kratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]where to buy kratom[/url] kratom powder discount kratom
cialis without a doctor prescription
جمعه 4 بهمن 1398 14:46
cialis without a doctor prescription
[url=https://getcialistabsfasty.com/]cialis without a doctor prescription[/url]
where to buy cialis
جمعه 4 بهمن 1398 08:56
where to buy cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]where to buy cialis[/url]
buy kratom pills
جمعه 4 بهمن 1398 07:10
kratom age limit buy kratom quickkratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom legal[/url] best kratom supplier kratom retailers
3g porn
جمعه 4 بهمن 1398 05:32
Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you might be a great author.I will
be sure to bookmark your blog and will often come back very soon. I want to encourage that
you continue your great posts, have a nice holiday
weekend!
kratom buy
جمعه 4 بهمن 1398 04:51
what does tea taste like buy kratom online what is maeng da kratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]buy
kratom pills[/url] kratom maeng da vs bali order kratom capsules
printable cialis coupon
جمعه 4 بهمن 1398 04:45
printable cialis coupon
[url=https://getcialistabsfasty.com/]printable cialis coupon[/url]
canadian pharmacy online
جمعه 4 بهمن 1398 02:32
<a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/">international pharmacies that ship to the usa</a>
http://canadianonlinepharmacyoffer.com/
<a href=http://canadianonlinepharmacyoffer.com/>http //www.reliablemedpharmacy.com/</a>
kratom powder
جمعه 4 بهمن 1398 01:57
best kratom strains reddit kratom for sale kratom vendors in texas [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom capsule[/url] how
to prepare kratom buying kratom
lauqrh
جمعه 4 بهمن 1398 01:34
yngriq <a href="http://sildena2020usa.com/">buy viagra online without a prescription</a> cialis mexican pharmacy
<a href="UR"L>canadian drugs viagra</a> online rx
zuuvheBX
جمعه 4 بهمن 1398 00:14
lookup cell phone number with no cost <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>background check process</a> whose phone number is this free lookup ihzruw <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">what is best background check site</a>
vruejj
پنجشنبه 3 بهمن 1398 22:53
kxkiht <a href="http://sildena2020usa.com/">order viagra without prescription</a> buy propecia
<a href="UR"L>does viagra work</a> canadian drug store
zqdhpaBX
پنجشنبه 3 بهمن 1398 22:22
why an employer let you know about a background check <a href=http://publicrecordscheckusa.com/>phone number lookup free phone</a> te pages reverse lookup rayoxj <a href="http://publicrecordscheckusa.com/">at&t reverse phone lookup free</a>
vmwmiw
پنجشنبه 3 بهمن 1398 21:20
hvjits <a href="http://sildena2020usa.com/">canadian viagra online pharmacy reviews</a> prescription drug prices in canada
<a href="UR"L>viagra without a doctor prescription usa</a> prescription codes
hedgincub
پنجشنبه 3 بهمن 1398 18:25
debit card loans http://payloanrgo.com/ - checkintocash advance cash on line <a href="http://payloanrgo.com/#">no credit check loans</a> check cash advance
hedgincub
پنجشنبه 3 بهمن 1398 17:38
fast cash loans http://payloanrgo.com/ - cash advance network instant cash loans <a href="http://payloanrgo.com/#">advance cash on line</a> cash
przohx
پنجشنبه 3 بهمن 1398 15:34
canadian pharmacy without a prescription <a href=http://walletlyre01.iktogo.com/post/essential-reasons-for-having-diet-that-everybody-need-to-know>cheap viagra online canada pharmacy</a> cheap cialis canada buy cialis online pharmacy
<a href="https://bookmarkingcentral.download/story.php?title=loved-ones-routines-that-can-have-the-entire-family-residing-much-healthier#discuss">discount drugs canada</a> canadian prescription drugs
http://old.lvye.org/userinfo.php?uid=507732
canadian generic.com
rghreffot
پنجشنبه 3 بهمن 1398 12:49
checkintocash http://moneylendingbtd.com/ - cash 1 hour get cash fast <a href="http://moneylendingbtd.com/#">cash in advance</a> quick cash loan
yxxnwe
پنجشنبه 3 بهمن 1398 11:30
ztcxrc <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra from canadian pharmacies</a> canada world pharmacy
<a href="UR"L>viagra no prescription</a> erectile dysfunction drug
yhqtcn
پنجشنبه 3 بهمن 1398 10:51
jegwwf <a href="http://sildena2020usa.com/">pharmacy viagra</a> canada rx discounters
<a href="UR"L>cost of viagra in canada</a> walgreens prescription prices
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
Admin Logo
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو